ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نبرد دو غول فوتبال اروپا در نیمه نهایی پرهیجان و تماشایی شد. انگلیس و کرواسی با نمایش دو سبک متفاوت فوتبال در جام جهانی 120 دقیقه نفسگیر جنگیدند اما در نهایت این کرواسی بود که در سایه بازیکنان خلاق خود توانست نتیجه را به نفع خود رقم بزند
120 دقیقه زورآزمایی 2 غول اروپا