ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پادشاه عربستان در حاشیه نشست اتحادیه عرب در شهر ظهران این کشور در دیدار خصوصی با و رئیس جمهوری عراق به وی وعده داد کشورش در بازسازی عراق همکار ی داشته باشد.
قول پادشاه عربستان به رئیس جمهوری عراق برای مشارکت در بازساز ی عراق