جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
البرهان: لازم باشد در اسرع وقت از شورای نظامی سودان می رویم
رئیس شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرد: قدرت را در اسرع وقت تحویل خواهیم داد.