جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسید
روحانی در جلسه هیئت دولت:ظرفیت فشار تحریم‌های آمریکا به پایان رسید و امروز مردم ما از ۶ ماه پیش و یکسال پیش آرامش بهتری دارند.وی افزود:همه مسئولان و مردم نظر واحد و متحدی درباره آمریکا دارند و مقصر اصلی آمریکاست و هیچ کس در این باره تردیدی ندارد.