جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ظریف: "تروریست" شخص ترامپ است
آقای ترامپ با اظهارات خودش نشان داده اولاً تاریخ نمی‌داند/ ثانیاً مردم ایران را نمی‌شناسد/ ثالثاً ثابت کرد ادعاهای او و همکارانش در حمایت از مردم ایران چقدر دروغ است/ ترامپ هیچ‌گاه پایان ایران را نخواهد دید