جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
شأن مجلس و ممنوع‌التصویری منتقد
محمدرضا زائری به خاطر تاختن به مجلس در برنامه زنده «فرمول یک» ممنوع‌التصویر شده است. نمایندگان مجلس معتقدند این جملات او زیر سؤال بردن اصل نهاد مجلس است که گفته بود: «شرم بر این مجلس، شرم بر این مسئولین، شرم بر کسانی که به جای درد مردم مسأله‌شان این است که فیلم را چه کسی گرفته است و برویم پدر او را دربیاوریم!» بیایید به فضای روانی جامعه و رویدادهای آن روزهایی برگردیم که این جملات بر زبان زائری جاری شدند.