جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
کارگر اعتراض نکند خائن است/ چرا باید مقامات استان کارگران را بازداشت کنند؟
سهیلا جلودار زاده:
شورای تامین، امنیت کارگران را تامین کند نه اینکه آنها را بازداشت کند/ نمی‌دانم چه مراوداتی انجام می‌شود که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. چرا نباید اجازه دهیم صاحبان انقلاب از اموال انقلاب محافظت کنند؟