جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
مجسمه سازی وارد فرهنگ شهری ما شده است
گفتوگو با سعید شهلاپور، مجسمه ساز به بهانه نمایشگاه انفرادی اش در نگارخانه آریا
نام چاپ معمولاً یادآور تقابل جوهر و سطح سفید است؛ در حالی که در آثار چاپی این نمایشگاه، اثری از جوهر نیست. با توجه به اینکه شما علاوه بر مجسمه‌سازی نقاش هم هستید، آیا می‌توان این کارهای چاپی را تجربه فضای سه بعدی روی سطح و به نوعی‌گذار از بُعد به سطح دانست؟