جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
سرنگونی فواره «فشار حداکثری»
وقتی ترامپ در کنار شینزو آبه ایستاد و گفت هیچ چیزی به جز حصول اطمینان از ساخته نشدن سلاح هسته‌ای توسط ایران نمی‌خواهد در واقع چیزی فرو ریخت: پروژه‌ای که امریکا آن را «فشار حداکثری» نامیده بود و به همراه آن زیرپروژه‌ای که بولتون و«تیم ب» در ذیل آن «فشار» دنبال می‌کردند. زیرپروژه براندازی و سرنگونی که به زعم «تیم ب» می‌توانست محصول فرعی یا اصلی فشار حداکثری (بخوانید به حداکثر رساندن یک سبعیت اقتصادی برضد معیشت و زیست-کرامت شهروندان ایرانی) باشد.