جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ترسیم آینده‌ای روشن درسایه باور به مهدویت
به مناسبت نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت مهدی ( عج)
میراث فکری بشرهمراه با تصریحات فراوانی دررابطه با این حقیقت است که جهان را مصلحی باید تا ریشه ظلم و جور را بسوزاند و بشریت را از حاکمیت مجموعه شرها برهاند.عقیده‌ای که در جایگاه یک نیازعام فطری همه ابنای بشر در آن اشتراک دارند.