جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
محدودیت کشت تابستانه در خوزستان وجود ندارد
معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: امسال محدودیت کشت تابستانه برای کشاورزان وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند بر اساس الگوی تعریف‌شده نسبت به کشت موردنظر خود اقدام کنند.
آخرین وضعیت سدهای استان خوزستان
مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در روزهای آینده شاهد پایین آمدن سطح آب در رودخانه کارون در مقطع اهواز خواهیم بود، گفت: در روزهای اخیر با کاهش خروجی آب از سدهای استان، حدود ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه از میزان دبی عبوری رودخانه کارون در مقطع شهر اهواز کاسته شده است.
خالی بودن ۵.۴ میلیارد متر مکعب از حجم سدهای خوزستان
معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان از خالی بودن ۵.۴ میلیارد متر مکعب از حجم سدهای خوزستان خبر داد.