جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
خاطرات شنیدنی مهاجران سوری‌ از زندگی دور از جنگ
سیلوا برنده یکی از ده بورس تحصیلی در مکزیک شده که توسط سازمان غیرانتفاعی حبشه برای بچه‌های درگیر در جنگ‌های داخلی در نظر گرفته شده است. تا امروز، تقریباً بیش از نیم میلیون نفر در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند و نزدیک به یازده میلیون نفر هم از خانه و کاشانه خود جدا شده و آواره شده‌اند.