جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
سزارین در ایران افزایش پیدا کرد
رشد زایمان به روش سزارین در ایران به 55 درصد رسیده است در حالی که تنها 5 تا 10 درصد از زنان باردار در کشور های پیشرفته این روش را برای زایمان انتخاب می کنند.