جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
بچه‌های کم توان ذهنی در معرض آسیب‌های اجتماعی
رییس سازمان استثنایی کشورتاکید کرد
رییس سازمان استثنایی کشور گفت: در بین نیروهای تربیت شده به عنوان معلم، سهم مدارس استثنایی کم دیده شده و این برای ما مشکل ایجاد می‌کند. مشکل بزرگتر این است که آموزش و پرورش در حوزه توانبخشی نیرو تربیت نمی‌کند و ما باید از طریق ماده ۲۸، نیروهای کاردرمان، گفتار درمان را جذب کنیم.