جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
خون مدنیت مدرن در رگ‌های جامعه
جوانان امروز را اصطلاحاً «نسل جهانی» می‌گویند؛ یعنی نسلی که درجنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح جهانی مشارکت می‌کنند. برای رسیدن به مشارکت حداکثری نیاز به تمرین مشارکت اجتماعی برای جوانان در همه جای دنیا ضروری شمرده می‌شود و دولت‌ها زمان و هزینه‌های زیادی را صرف تقویت مشارکت جوانان می‌کنند.