جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پیام گوترش؛ دختران نماینده‌های قدرتمند تحول
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیای به مناسبت روز جهانی دختر،‌ دختران را نماینده‌های قدرتمندی برای تحول خواند که هیچ چیز نباید مشارکت آنان در تمامی عرصه‌های زندگی را محدود کند.