جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
مردگان تاریخ در خندق پشت دروازه
یادداشتی بر رمان «شب خندق » نوشته حمیدرضا شاه آبادی
رمان «شب خندق» دومین جلد ازسه‌گانه دروازه مردگان نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی است که ویژه نوجوانان و در ژانر وهم و خیال نوشته شده و نشر افق آن را منتشر کرده است.