جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ایران قبل و بعد از یک سیاستمدار
به‌ بهانه سالروز تولد محمد مصدق و نقش او در دیروز و امروز ایران
می‌توان تاریخ معاصر ایران را به دو مقطع پیش از نهضت ملی شدن صنعت نفت و پس از آن تقسیم کرد و در واقع این اتفاق بزرگ را نقطه عطفی در تاریخ ایران به حساب آورد. این دستاورد بزرگ ملّی، دو محور اصلی داشت که محمد مصدق (29 اردیبهشت 1285- 14اسفند 1345) برای آن بسیار کوشید تا محقق شود.