جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی
در دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی بعد از قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستان متهم ردیف اول این پرونده رضا حمزه لو به دفاع از خود پرداخت. دادگاه رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی امروز شنبه به ریاست قاضی مسعودی مقام در محل دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.