جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
رانش زمین  پل دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ را تخریب کرد
فرماندار کوهرنگ از رانش زمین در دهستان موگویی و تخریب پل این دهستان خبر داد.