جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دمای هوا در ۱۰ مرکز استان؛ زیر صفر درجه
امیر سرکرده کارشناس هواشناسی: امروز صبح از ۳۱ مرکز استان تقریباً در یک سوم آن یعنی ۱۰ مرکز استان، دما زیر صفر درجه بود.