جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دشمن هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید
رییس‌‌‌جمهور: پیام حضور مردم در خیابان ها این است ،دشمن هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید.