جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
سال‌هاست که در دشت میناب هر جایی که پا می‌گذاری فروچاله‌هایی کوچک و بزرگ دهان باز کرده یا درخت و نخل‌هایی که خشک شده‌اند و صاحبان آنها دست از تلاش برای سبز کردن و نگهداری آنها برداشته‌اند یا روستاهایی که خالی از سکنه شده‌اند و....
بحران دشت میناب چگونه و از کجا شروع شد؟
گزارش میدانی «ایران » از مرگ نخل ها در دشت میناب
می‌گوید: «مینابی‌ها به نخلی که قطع می‌شود نمی‌گویند:«کشته!»، می‌گویند نخل شهید شد.» بعد تأکید می‌کند که مینابی‌ها فقط نخل پیر را می‌کشتند! نخل وقتی پیر می‌شود، دندان‌هایش می‌ریزد و دیگر زایشی ندارد.
«عروسی نخل » های جوان عزا شد
گزارش «ایران » از سرنوشت باغداران و نخلداران میناب
بوی خلیج فارس آغشته به «گازوئیل» به استقبال تاکسی ای می‌آید که مسافرش را به جنگل‌های حرای میناب می‌رساند! لکه‌های سیاه بزرگ روی خاک نشان از خالی کردن سوخت از قایق دارد. رنگین کمانی از گازوئیل شناور روی آب به سمت خلیج فارس می‌رود.
باغ ها خشک شد به قاچاق روی آوردیم
گزارش میدانی «ایران » از فروچاله هایی که دشت میناب را بلعید
«چاله‌ها» دهان دریده، هر لحظه بخشی از دشت میناب را فرو می‌بلعند! از آن بهشتی که زیر نخل هایش، جویباران رها بود؛ و کودکان مینابی از پنجره خانه‌ها، شیرجه می‌زدند و تن را به آبش می‌سپاردند؛ زمینی خشک و زخمی مانده با نخل‌هایی مرده! نخل‌ها همه سر بریده! زمین از نای افتاده است و میناب تهی از معنا. آن روز که این اسم معنا داشت میناب «میان آب» بود.
میناب در چاله انتقال آب!
دشت میناب در هرمزگان، با اجرای طرح‌ ترمیم شن چاله‌های رودخانه میناب احیا می‌شود.
احیای دشت میناب با ترمیم فرو چاله‌ها