جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
انهدام باند زنان سارق بازار تهران
4 زن که تحت یک باند به سرقت اجناس( کش روی) مغازه های محدوده بازار بزرگ تهران می پرداختند، شناسایی ودستگیر شدند.