ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دستگیری بابک زنجانی، فردی که بخش عمده ای از درآمدهای نامشروع اش از محل واسطه گری در فروش نفت ایران را در سالهای تحریم در بانک مرکزی تاجیکستان سپرده گذاری کرد و طبیعی بود که دستگیری زنجانی ، محاکمه او و تبعا واخواست این سپرده که گفته می شود با بودجه ارزی یک سال تاجیکستان برابری می کند تا چه حد می توانست اختلاف بر انگیز باشد
سفرظریف  به تاجیکستان؛ فرصتی برای ترمیم رابطه تهران- دوشنبه