جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
سرطان "سُمر"
بلایی که کهورامریکایی به جان دشت میناب انداخت
مینابی‌ها فقط نگاه می‌کردند. آتش را کسی از میان خودشان به جان درخت «سُمر» انداخته بود. آتش به تن درخت شعله کشید، چند درخت دیگر را در چشم به هم زدنی خاکستر کرد. درخت با درخت روشن می‌شد. مینابی‌ها فقط نگاه می‌کردند.