جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
فرهنگ، اولین قربانی شرایط نامطلوب اقتصادی
مشاور آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در گفت‌وگو با «ایران» مشکلات هشتاد و هفتمین دوره دانش ‌افزایی زبان فارسی را تشریح می‌کند
تحریم‌ها و به تبع آن شرایط نامطلوب اقتصادی بر آموزش زبان فارسی برای زبان‌آموزان خارجی هم سایه انداخته است. تا جایی که معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند باید در اولین فرصت کاری کرد تا فرهنگ‌ ایرانی در این بخش آسیب جدی نبیند. او تلاش برای گسترش زبان فارسی را از مهم‌ترین راه‌ها برای دستیابی به دیپلماسی عمومی می‌داند و در عین حال اظهار تأسف می‌کند که چرا فرهنگ همیشه نخستین قربانی مسائل سیاسی قرار می‌گیرد.