جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ساخت شربت قلابی ترک اعتیاد
اعضای یک باند شربت های تقلبی ترک اعتیاد را داخل شیشه های برچسب دار ریخته و بعد از پلمب در بازار به فروش می رساندند.