جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
فانوسی که در کرانه های خیال سوسو می زند
خیال پردازی جوانان؛ سپری برای ناکامی و واقعیت های خشن یا نیرویی برای تصاحب آینده؟
خیال، هپروت، غرق شدن در دنیای دیگر. هرکسی اسمی برایش دارد. خیره شدن به یک نقطه و گشتن در دنیایی که توی ذهنت ساخته‌ای و به جای دنیای سخت و خشن دور و برت چند دقیقه یا حتی چند ساعت را در آن می‌گذرانی.
کاش قصه می خواندم
دوستی می‌گفت بچه که بودم می‌رفتم روی کوه و شهر بی‌قواره‌مان را نگاه می‌کردم و نقشه می‌کشیدم که اگر بزرگ شدم چه محله‌هایی را خراب می‌کنم و از نو می‌سازم. بعد می‌دیدم اول برای اهالی محله‌ای که خراب کرده‌ام، باید فکر کنم و اینکه می‌خواهم اسکانش بدهم و بعد که خانه‌های‌شان آماده شد، بگویم بفرمایید جا برای محله بعدی باز شود.