جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
با فناوری، تخت بخوابید!
جدیدترین حسگر بیومتریک RESPIO، کیفیت خواب شبانه کاربران را رصد و با اندازه‌گیری الگوی تنفس و محیط خواب اختلالاتی همچون کم خوابی و بدخوابی را شناسایی می‌کند و راهکارهایی برای خلاصی از آن ارائه می‌دهد.