جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
حمایت از دانشجویان ناتوان اقتصادی
رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: همه دانشجویان حق دارند در هر وضعیت و توان مالی به تحصیل بپردازند و دانشگاه ها و صندوق رفاه نیز از این دانشجویان حمایت می کند.