ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی گفت: تاکنون فعالیت ها و اقدامات پراکنده ای در راستای تحقق حقوق شهروندی صورت گرفته درحالی که حقوق شهروندی حوزه مشورتی و اجرایی است و اگر سازمان ها برنامه محور و همگرا اقدام کنند، دستیابی به اهداف سرعت می یابد.
دولت الکترونیک راه تحقق حقوق شهروندی را هموار می کند
معاون وزیر دادگستری:
معاون وزیر دادگستری گفت: فاصله چندانی تا 29 آذر ماه، سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی باقی نمانده است و همه دستگاه های اجرایی باید گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای حقوق شهروندی را خدمت رئیس جمهوری و ملت ایران ارائه دهند.
همه مدیران باید عملکرد خود در زمینه حقوق شهروندی را اعلام کنند
ایران برای همه ایرانیان. این ایده محوری گفتمانی است که به حقوق شهروندی هر ایرانی به‌صرف رابطه تابعیت با دولت ایران و منصرف از مؤلفه‌هایی چون جنسیت، دین، مذهب، عقیده سیاسی، طبقه اجتماعی، موقعیت اقتصادی و... باورمند است.
دیده‌بانی اجرای قانون اساسی
یک وکیل دادگستری با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی اگر به صورت کلی‌گویی در گزارش‌های دولت منعکس شود اما مردم حس نکنند که این حقوق رعایت می‌شود، به عنوان اولین یا آخرین گزارش در اسناد باقی خواهد ماند و هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.
مردم پایبندی صاحبان قدرت به حقوق شهروندی را باید در عمل لمس کنند
دکتر دولت رفتار گفت: ارایه گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اولیه ترین مسوولیتی است که دولت آن را انجام می‌دهد.
چرا وظایف بعضی از دستگاه‌ها در حقوق شهروندی تعیین نمی شود
قاسم شعبانی گفت: حقوق شهروندی مستلزم یک نگاه ویژه در قالب مجموعه‌ای از مقررات است که نیازمند تلاش بیشتر، همفکری حقوقدانان و بررسی جامع‌تری باشد.
کلی گویی در بحث مهم حقوق شهروندی ملال آور است
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: در کشور ما به لحاظ تنوع فرهنگی و قومی مجموعه ای از موانع در تحقق حقوق بشر وجود دارد. باید متناسب با این شرایط راهکار ارائه بدهیم و از یک تجویز کلی برای این موانع پرهیز کنیم.
مولاوردی موانع موجود بر سر تحقق حقوق شهروندی در ایران را تشریح کرد
۱۴ مرداد سالروز نخستین عقب‌نشینی استبداد در برابر مردم ایران و ایجاد مفهومی به عنوان حقوق شهروندی در کشور است؛ سالروز امضای فرمان مشروطیت. چیزی حدود ۱۱۱ سال بعد نخستین منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس‌جمهور وقت، حسن روحانی رسید. اینک در آستانۀ صد و دوازدهمین سالگرد مشروطه، دستیار ویژۀ رئیس‌جمهور وعده داده است در این روز گزارشی از وضعیت اجرایی حقوق مطرح شده در این منشور ارائه شود.
اعلام فهرست نقض و تعطیلی موارد حقوق شهروندی در سال‌های اخیر
حکم روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برداشتن موانع عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی که اخبار منفی، به درست یا غلط، قسمت قابل توجهی از فضای ذهنی جامعه را اشغال کرده اتفاقی بزرگ و قابل ملاحظه بود.
حقوق شهروندی تمام ایرانیان
دستیار ویژه رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور 14 مرداد گزارش‌های مربوط به منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه خواهد کرد.
مولاوردی: رئیس‌جمهور روز 14 مرداد درخصوص حقوق شهرودی به مردم گزارش می‌دهد
قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از روابط و شرایطی است که در جهت کشف جرم و تحویل متهم و احضار شهود و احضار متهم یا تحقیقات مقدماتی و سایر مسائل مربوطه وضع شده است. به همان اندازه که حفظ امنیت جامعه لازم است، مقامات قضایی و مجموعه دادسراها و ضابطان قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز مکلفند در جهت حفظ امنیت با مجرمان و همچنین با جرائم مشهود برخورد کنند.
مسئولیت دادسراها برای حفظ امنیت متهمان
مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ارایه اولین گزارش منشور حقوق شهروندی در مردادماه امسال خبر داد و گفت: امیدواریم در اسفند امسال نیز دومین گزارش آن تقدیم شود.
ارایه اولین گزارش منشور حقوق شهروندی در سالروز تنفیذ حکم روحانی
گفت‌و‌گو با «فرزین خرازی» مدیر ارشد سازمان اداری و استخدامی:
آذر ماه سال گذشته بودکه با هدف محقق شدن یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور، نخستین «اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها وراهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد وقرار شد برای نظارت براجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی وعینی جامعه برای اجرایی شدن آن هرساله اقدامات دستگاه‌های اجرایی درخصوص چگونگی ونحوه اجرایی شدن منشورحقوق شهروندی تقدیم رئیس جمهور شود.
چالش های اجرای حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به رشد فضایل اخلاقی اشاره شده است همچنین در امور شهروندی به ۲ حوزه نهادسازی و نهادینه سازی توجه می کنیم که نهادینه سازی اثربخش تر و ماندگارتر است.
توجه به رشد فضایل اخلاقی در سند تحول بنیادین
اسـتعمال دخانیـات بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل مـرگ و میـر در جهـان شــناخته شــده و در ســال‌های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده‌ای داشــته اســت. بــا افزایــش مصــرف مــواد دخانــی، عــوارض و آثــار زیانبــار آن نیــز فزونــی می‌یابــد و این درحالیست که افــراد کمابیــش بــا شــکل مســتقیم و مشــهود تضییــع حقــوق شــهروندی بــه وســیله مصــرف دخانیــات آگاهنــد.
قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در کشور چه می گوید