جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
رهبرانی از حزب «کنگره» یمن در راه تهران
گروه سیاسی/ به نظر می‌رسد پیامدهای قابل پیش‌بینی جنگ یمن که برخی تلاش می‌کنند، آن را نادیده انگارند با تحولات تازه و اختلاف نظر میان اعضای حزب اصلی یمنی با کشورهایی چون عربستان و امارات سربرآورده است.