جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
طرح برخی از نمایندگان برای حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس
دیروز در مجلس کلید زده شد
57 نماینده مجلس طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند. بر اساس آن آموزش زبان‌ انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند.
جنگ با زبان
57 نماینده با ارسال طرحی، خواستار حذف زبان انگلیسی از برنامه اجباری مدارس شدند
57 نماینده مجلس طرح یک فوریتی «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» را به هیأت ریسه مجلس ارسال کردند که بر اساس آن آموزش زبان‌ انگلیسی اختیاری خواهد شد و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند.