جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
جمع آوری اطلاعات در مورد مهاجرت پروانه ها با اپلیکیشن
محققان برای جمع آوری اطلاعات در مورد مهاجرت گونه ای از پروانه ها موسوم به پروانه شهریار یک اپلیکیشن تلفن همراه طراحی و عرضه کرده اند.
جمع آوری اطلاعات کاربران با اپلیکیشن های اندرویدی
طبق تحقیقات جدید حتی پس از آنکه کاربران اندروید اجازه دسترسی به اطلاعات را به اپلیکیشن ها نمی دهند اما همچنان ۱۳۲۵ اپلیکیشن اطلاعات را از راه های میانبر جمع آوری می کنند.