جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
جانشین جان بولتون کیست و چه مواضعی درقبال ایران دارد؟
چارلی کوپرمن، به دنبال برکناری جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید منسوب شد که بنا به گزارش ها به نظر می رسد مواضع او نیز نسبت به بولتون چندان متفاوت نیست