جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
توضیح مدیرکل هنرهای نمایشی درباره توقیف یک نمایش
مدیرکل هنرهای نمایشی توقیف نمایش «عروس‌مردگان» را موقت اعلام و تاکید کرد در صورت رعایت موارد اصلاحی از سوی گروه نمایشی،‌ مانعی برای ادامه اجرا وجود نخواهد داشت.