ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دولت تایوان امروز با نزدیک شدن این طوفان سهمگین با تعطیلی مدارس و لغو بیش از 400 پرواز داخلی و بین المللی ترجیح داد با تعطیلی فعالیت های اجتماعی، کشورش را از تلفات جانی و مالی این توفان در امان بدارد.
توفان سهمگین 400 پرواز تایوان را لغو و کشور را به تعطیلی کشاند