جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
فساد پدیده پیچیده‌ای است و به میزان پیچیدگی‌اش، مقابله با آن نیز نیازمند راهبردهای متفاوتی است. شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است.
تصویب لایحه شفافیت: یک موفقیت کوچک
تصویب لایحه اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان در مجلس
خون تا همین دیروز تنها عاملی بود که کودکی را وابسته و تابع ایران می‌کرد، آن هم نه خون مادر. تنها خون پدر می‌توانست به یک کودک اوراق هویتی بدهد. این یعنی اگر کودکی از یک مادر ایرانی و یک پدر غیر ایرانی متولد می‌شد حتی اگر در همین خاک هم بود نمی‌توانست هویت ایرانی دریافت کند.
تابعیت مادرانه
«هیچ چیز مانند نحوه برخورد با کودکان، شرافت یک جامعه را نشان نمى دهد» نلسون ماندلا
در پیچ وخم لایحه  حمایت از کودکان ونوجوانان