جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تصادف مرگبار سرویس مدرسه دانش آموزان قائمشهری
براثر تصادف یک وانت با سرویس مدرسه ، یک دانش آموز کشته وسه نفر دیگر مجروح شدند.