جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تبلیغ ادیان غیر رسمی در مدارس ممنوع!
وزیرآموزش و پرورش عنوان کرد
وزیر آموزش و پرورش درباره تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان دیگر اظهار کرد: اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.
باید نسل جدید را برای تبلیغ دین در فضاهای نامساعد آماده کنیم
رئیس دفتر رئیس جمهوری در مراسم نکوداشت «رحیم دولتی»: