جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
بینوایان در خیابان، گوژپشت ها در نوتردام
معترضان فرانسوی در روزهای عید پاک در راهپیمایی های اعتراضی شرکت و نظامیان و پلیس این کشور با مشت آهنین با ایشان برخورد کردند.رمان های ویکتور هوگو نویسنده مشهور فرانسوی در فضای واقعی این کشور در حال اجرا شدن است. سرگذشت فرانسویان معترض به دولت بی شباهت به رمان بینوایان نیست.