جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
از تسویه حساب با ارکان دولت تا تمسخر کاندیداهای مجلس
آنچه در بیست و سی گذشت:
برنامه 20 و 30 تلویزیون امشب جهت گیری متفاوت از همه روزهای دیگر داشت.
بیست و سی شجریان را استاد خطاب کرد
شب گذشته بخش خبری بیست و سی در اقدامی غیرمنتظره با پخش تصاویری از محمدرضا شجریان در بیمارستان وی را استاد شجریان خطاب کرد.