جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
تحریم، انگیزه بومی سازی اپلیکیشن های محبوب در ایران
وب سایت «بیزینس اینسایدر» نوشت: تحریم ها دسترسی شهروندان ایرانی را به فناوری های جهانی محدود کرده اما ازسوی دیگر انگیزه ای ایجاد شده است تا بسیاری از اپلیکیشن های پرطرفدار جهان، در ایران بومی سازی شوند.