جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نتایج خوب اجرای طرح های بیابان زدایی درحاشیه نمکی دریاچه ارومیه
اجرای طرح های بیابان زدایی درحاشیه نمکی دریاچه ارومیه پس از گذشت 5 سال نتایج خوبی داشته که مجریان را به تداوم اجرای آنها در راستای کاهش حداکثری بیابان های اطراف آن ترغیب کرده است.