جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ورود مسکو به بحران 17 ساله افغانستان
در پی ناکامی‌های نظامی و دیپلماتیک امریکا رخ داد
جمع کردن تمام بازیگران مهم داخلی و خارجی جنگ افغانستان از جمله هیأت عالی رتبه طالبان و نماینده امریکا زیر یک سقف و دور یک میز، تازه‌ترین و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک است که روز جمعه نصیب روسیه شد و امریکا به رغم تلاش‌ها و حتی عقب نشینی‌های اخیرش در قبال طالبان، از دست یافتن به چنین ابتکار عملی محروم ماند.