جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
نوجوان روستایی به 5 بیمار نیازمند زندگی بخشید
دفتر زندگی نوجوان 17 ساله روستایی با بخشش اعضای بدن به چند بیمار نیازمند و نشاندن لبخند بر چهره درد کشیده آنها بسته شد. حسین مولایی آتانی نوجوان 17 ساله ای از روستای آب کله سر تنکابن وقتی همراه یکی از دوستانش برای شنا به دریا رفت بر اثر افتادن داخل یک چاه عمیق غرق شد.