ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
پسردانشجو که دریک تصادف ساختگی، مرد بسازوبفروش را پس‌از تعقیب نامحسوس به قتل رسانده وگریخته بود، پس از حدود 4 ماه با ردیابی‌های تخصصی کارآگاهان جنایی تهران بازداشت شد.
انتقام مرگبار پسردانشجو از مرد بسازوبفروش
سه مرد جوان زمانی که با خبر شدند همسر و فرزندان برادرشان از قصاص قاتل او گذشت کرده اند؛ نقشه انتقام مرگباری را طراحی و اجرا کردند. آنها صبح دیروز در حالی که مسلح بودند به کمین همسر برادرشان و سه دخترش نشسته و سرانجام آنها را در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه به رگبار بستند.
مادروسه دختر ،قربانی بخشش قاتل
بدبینی زنانه به داشتن هوو کافی بود تا وی به انتقامگیری سایبری دست بزند.این زن از ترس هووی خیالی دختر آشنایی را هدف حمله سیاه قرار داد و این درحالی بود که هیچ ارتباطی بین قربانی‌اش با شوهر جوان وی نبود.
انتقامگیری سایبری زن بدبین از هووی خیالی