جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
از کنایه فرمان‌آرا تا انتقاد صریح الوند
هشتمین شب کارگردانان سینما برگزار شد
«ایران»: هشتمین شب کارگردانان سینما در حالی برگزار شد که برخی از سینماگران انتقاداتی را به شرایط سینمای ایران از صنعتی نبودن تا نادیده انگاشتن برخی هنرمندان و سینمای کودک بیان کردند.