ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
امریکا و ترکیه در شمال سوریه دارای منافع مشترک و متضادی با یکدیگر هستند و همین باعث چرخش‌های زیادی در رفتارهای عینی آنان در قبال یکدیگر می‌شود.
منافع مشترک و متضاد امریکا و ترکیه  در شمال سوریه